Autodoprava Jaromír Havlík

Autodoprava Jaromír Havlík

Objednávka

Jméno a příjmení:*
Adresa:*
Telefon/mobil:*
Email:
Místo dodání (stavba):*
Typ objednávky:*
Forma úhrady:*

Objednatel u dodavatele závazně objednává níže specifikované služby:

Datum (období) dodání služby - materiálu:*
Požadované služby:*
Vypočítejte: 2 [krát] 6 = (ochrana proti internetovým robotům)
* položky označené hvězdičkou jsou povinné

Objednávka se stává platnou po odsouhlasení emailem nebo telefonem firmou Jaromír Havlík.

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že za podmínek upravených v této objednávce platných Všeobecných smluvních, obchodních a platebních podmínkách (dále jen VSOPS) zajistí přistavení vozidla a přepravu věcí/nákladu z místa naložení do místa vyložení nákladu/věci/provedení zemních prací, přičemž objednatel se zároveň zavazuje za tyto služby zaplatit úplatu, a to ve výši a způsobem dle této objednávky a platných VSOPS, se kterými byl objednatel seznámen a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem na této objednávce, nebo odesláním této objednávky prostřednictvím internetových stránek. Úplné platné znění VSOPS je zveřejněno na internetových stránkách dopravce: www.havlikaspol.cz


URS 2 | dizajn Tomáš Plášil