Autodoprava Jaromír Havlík

Ceník materiálů

 
ceník materiálů A/2014

Účtování fakturovaných materiálů a ukládky odpadů

Ceník platný od 1.1.2013

 

ke stažení v PDF zde 


betony, cementové potěry a maltové směsi - betonárka Českomoravský beton

betony, cementové potěry a maltové směsi

účtovány dle základního ceníku betonárkyčisté stavební odpady (sutě a zeminy), uložení na recyklačních zařízeních v Brně a Omicích
  170 101 - beton

150Kč / t  (v základu daně) 

  170 102 - cihla

160Kč / t  (v základu daně) 

  170 504 - zemina a kamení

150Kč / t  (v základu daně) 


případné znečištění bude přiúčtováno na základě navýšení ceny na skládce


ostatní odpady
  ostatní odpady

  účtovány dle aktuálního ceníku skládky +7% marže

 ostatní stavební materiály

  ostatní stavební materiály (drtě, písky, kačírky, recykláty, substráty .....)

 účtovány dle aktuálního ceníku prodejce + 7% marže Na jednotlivé nacenění větší zakázky možno stanovit cenu dohodou.URS 2 | dizajn Tomáš Plášil